klinisch psychologe, psychotherapeute, relatie- en gezinstherapeute, emotionally focused couple therapist


Waarvoor je bij mij terecht kan

partnerrelatie
gezins- en familierelaties
stemmings-, angst-, en paniekstoornissen
stress, depressie, en burn-out
opvoedingsmoeilijkheden
identiteits- en zingevingsvragen
levensfaseproblemen
rouw en verlies
persoonlijkheidsstoornissen
trauma, misbruik, verwaarlozing

Mijn aanpak


Ik werk op basis van gesprekken, individueel of samen met je partner of familie. Bij partnergesprekken gebruik ik de aanpak van de emotie-gerichte therapie (EFT, emotionally focused couple therapy) van Sue Johnson.

Een gesprek duurt een uur en kost 80 EUR. Gedeeltelijke terugbetaling is mogelijk via je ziekenfonds.

Mijn opleiding , vorming, en ervaring

Opleiding & vorming

Ik studeerde tussen 1984 en 1989 klinische psychologie aan de KULeuven. Ik behaalde een aggregaatsdiploma voor het Hoger Onderwijs. Tussen 1990 en 1993 volgde ik de opleiding familie- en systeemtherapie in het Communicatiecentrum (KULeuven). Daarna nam ik deel aan een kortdurende training in de contextuele hulpverlening. In 2009 en 2010 volgde ik de post-academische opleiding gezinstherapie bij Context (KULeuven). Daarnaast nam ik deel aan diverse andere opleidingen op het vlak van bijzondere jeugdzorg, pleegzorg en kwaliteitszorg. Sinds 2014 verdiep ik mij in de emotionally focused couple therapy (basis- en voortgezette opleiding, intervisie en supervisie).

Ervaring

Tussen 1990 en 2005 was ik werkzaam in de bijzondere jeugdzorg, gehandicaptenzorg, pleegzorg, en integrale gezinszorg. Ik deed er ervaring op als gezinsbegeleider, teambegeleider, kwaliteitscoördinator en directiemedewerker. In 2005 heb ik mij gevestigd als zelfstandige psychotherapeute. Sinds 1995 ben ik actief als vrijwilliger in Encounter Vlaanderen op het domein van persoons- en relatievorming. Tussen 2016 en 2019 doceerde ik de cursus psychologie in de opleiding tot zorgkundige georganiseerd door Landelijke Thuiszorg.

Beroepsverenigingen

Ik ben lid van de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling, de Belgische Federatie van Psychologen, van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, van EFT België, en van de Psychologenkring Leuven.

Ik ben als klinisch psycholoog erkend door de psychologencommissie met nummer 862106344.

Ik ben erkend door de FOD Volksgezondheid met visum 265868.

Contactgegevens

Adres

Kleine Rotstraat 10

3210 Lubbeek


Contact

Tel: 016 43 36 40

Mail: info@annvandeveldetherapie.be


Financiële informatie

80 EUR per gesprek

IBAN BE98 7340 1556 7293

BIC KREDBEBB

BTW BE 877.490.605